Menu

Vattenburen (Slutet Värmesystem) Handdukstork Anslutningar  • 2

Vattenburen (Slutet Värmesystem) – Rör från golv

Funktion: Slutet Värmesystem 
Rörens position: Rören kommer från golvet
Tillbehör: Ett par raka ventiler (Termostatventil eller standard)

Installations guide: För att göra den här anslutningen behöver du ett par raka ventiler (termostatventil eller standard). Huvudenheten (ventilen) skall antingen anslutas till höger eller vänster inloppsrör, beroende på vart varmvattnet kommer in. Anslutningen till handdukstorken sker alltid underifrån. När du kopplat ihop handdukstorken med ventilerna samt satt dit stopp plugg och luftventil, då kan du öppna kranarna med vatten till handdukstorken.

Lufta handdukstorken med jämna mellanrum för att den ska nå sin fulla kapacitet.  • 3 7

Vattenburen (Slutet Värmesystem) – Rör från vägg

Funktion: Slutet Värmesystem 
Rörens position: Rören kommer från väggen
Tillbehör: Ett par vinklade ventiler (Termostatventil eller standard)

Installations guide: För att göra den här anslutningen behöver du ett par vinklade ventiler (termostatventil eller standard). Huvudenheten (ventilen) skall antingen anslutas till höger eller vänster inloppsrör, beroende på vart varmvattnet kommer in. Anslutningen till handdukstorken sker alltid underifrån. När du kopplat ihop handdukstorken med ventilerna samt satt dit stopp plugg och luftventil, då kan du öppna kranarna med vatten till handdukstorken.

Lufta handdukstorken med jämna mellanrum för att den ska nå sin fulla kapacitet.