Menu

Möjliga anslutningar för handdukstorkar


2


Vattenburen (Slutet Värmesystem) – Rör från golv

Funktion: Slutet Värmesystem 
Rörens position: Rören kommer från golvet
Tillbehör: Ett par raka ventiler (Termostatventil eller standard)

Installations guide: För att göra den här anslutningen behöver du ett par raka ventiler (termostatventil eller standard). Huvudenheten (ventilen) skall antingen anslutas till höger eller vänster inloppsrör, beroende på vart varmvattnet kommer in.

Anslutningen till handdukstorken sker alltid underifrån.
När du kopplat ihop handdukstorken med ventilerna samt satt dit stopp plugg och luftventil, då kan du öppna kranarna med vatten till handdukstorken.

Lufta handdukstorken med jämna mellanrum för att den ska nå sin fulla kapacitet.


3 7


Vattenburen (Slutet Värmesystem) – Rör från vägg

Funktion: Slutet Värmesystem 
Rörens position: Rören kommer från väggen
Tillbehör: Ett par vinklade ventiler (Termostatventil eller standard)

Installations guide: För att göra den här anslutningen behöver du ett par vinklade ventiler (termostatventil eller standard). Huvudenheten (ventilen) skall antingen anslutas till höger eller vänster inloppsrör, beroende på vart varmvattnet kommer in. Anslutningen till handdukstorken sker alltid underifrån.
När du kopplat ihop handdukstorken med ventilerna samt satt dit stopp plugg och luftventil, då kan du öppna kranarna med vatten till handdukstorken.

Lufta handdukstorken med jämna mellanrum för att den ska nå sin fulla kapacitet.

1


Elektrisk Handdukstork (Med elpatron)

Funktion: Elektrisk (med elpatron)
Rörens position: Ingen rör anslutning behövs 
Tillbehör: 1x Elpatron (standard eller reglerbar eller digitalt), 1x Stopp plugg

Installations guide: Vi rekommenderar att installation av Elpatron sker av en behörig elektriker. För den här anslutningen behöver du Elpatron (standard, reglerbar eller digitalt reglerbar) och 1x Stopp plugg. Elpatronen ansluts i valfritt nedre hörn på handdukselementet. Elementet fylls på med vatten eller vatten/glykol (95/5) vid frysrisk. Anslutning av elpatron sker alltid underifrån.

Lämna 2-3cm från toppen och fyll på vid behov. Skruva sedan dit stopp plugg och luftventil. Lufta handdukstorken med jämna mellanrum.

Elpatronen får ALDRIG sättas på utan vatten då den bränner ut sig.
Med elpatronen följer en sladd utan kontakt.
För installation med Elpatron behövs inga rör. Om du planerar att installera i ett våtrum bör du kontakta en rörmokare/elektriker för information om dom olika badrumszoner du får ha en elinstallation.

Observera att:

*Ingen av elpatron levereras med stickpropp
*Alla elpatroner ska installeras av en kvalificerad behörig elektriker
*Alla handdukstorkar ska alltid vara fyllda med vatten
*Alla elpatroner ska vara helt täckta med vatten


4


Kombination, Elektrisk och Vattenburen (Slutet Värmesystem) med 1x T-Rör – Rör från golv

Funktion: Vattenburen (Slutet Värmesystem) och Elektrisk (med elpatron)
Rörens position: Rören kommer från golvet
Tillbehör: En vinklad ventil, en rak ventil (termostatventiler eller standard), elpatron och 1x t-rör

Installations guide: Vi rekommenderar att installation av Elpatron sker av en behörig elektriker. För den här anslutningen behöver du en Elpatron (standard, reglerbar eller digitalt reglerbar), en vinklad ventil, en rak ventil (termostatventil eller standard) och 1x T-rör.

Huvudenheten (ventilen) skall antingen anslutas till höger eller vänster inloppsrör, beroende på vart varmvattnet kommer in. Anslutningen till handdukstorken sker alltid underifrån. Elpatronen får ALDRIG sättas på utan vatten då den bränner ut sig. Med elpatronen följer en sladd utan kontakt.
Elpatron och Centralt Slutet Värmesystem får ALDRIG köras samtidigt.
Lufta handdukstorken med jämna mellanrum för att den ska nå sin fulla kapacitet.

Om du planerar att installera i ett våtrum bör du kontakta en rörmokare/elektriker för information om dom olika badrumszoner du får ha en elinstallation.

Observera att:

*Ingen av elpatron levereras med stickpropp
*Alla elpatroner ska installeras av en kvalificerad behörig elektriker
*Alla handdukstorkar ska alltid vara fyllda med vatten
*Alla elpatroner ska vara helt täckta med vatten


9


Kombination, Elektrisk och Vattenburen (Slutet Värmesystem) med 2x T-Rör – Rör från golv

Funktion: Vattenburen (Slutet Värmesystem) och Elektrisk (med elpatron) 
Rörens position: Rören kommer från golvet 
Tillbehör: Ett par vinklade ventiler (termostatventiler eller standard), elpatron, 2x t-rör och 1x stopp plugg

Installations guide: Vi rekommenderar att installation av Elpatron sker av en behörig elektriker. För den här anslutningen behöver du en Elpatron (standard, reglerbar eller digitalt reglerbar), ett par vinklade ventiler (termostatventil eller standard), 2x T-rör och 1x Stopp plugg.

Huvudenheten (ventilen) skall antingen anslutas till höger eller vänster inloppsrör, beroende på vart varmvattnet kommer in. Skruva dit stopp pluggen på T-rör där elpatronen inte sitter. Anslutningen till handdukstorken sker alltid underifrån. Elpatronen får ALDRIG sättas på utan vatten då den bränner ut sig. Med elpatronen följer en sladd utan kontakt. Elpatron och Centralt Slutet Värmesystemet får ALDRIG köras samtidigt. Lufta handdukstorken med jämna mellanrum för att den ska nå sin fulla kapacitet.

Om du planerar att installera i ett våtrum bör du kontakta en rörmokare/elektriker för information om dom olika badrumszoner du får ha en elinstallation.

Observera att:

*Ingen av elpatron levereras med stickpropp
*Alla elpatroner ska installeras av en kvalificerad behörig elektriker
*Alla handdukstorkar ska alltid vara fyllda med vatten
*Alla elpatroner ska vara helt täckta med vatten


6 8


Kombination, Elektrisk och Vattenburen (Slutet Värmesystem) med 1x T-Rör – Rör från vägg

Funktion: Vattenburen (Slutet Värmesystem) och Elektrisk (med elpatron)
Rörens position: Rören kommer från väggen 
Tillbehör: Ett par vinklade ventiler, elpatron, 1x t-rör

Installations guide: Vi rekommenderar att installation av Elpatron sker av en behörig elektriker. För den här anslutningen behöver du en Elpatron (standard, reglerbar eller digitalt reglerbar), ett par vinklade ventiler (termostatventil eller standard) och 1x t-rör.

Huvudenheten (ventilen) skall antingen anslutas till höger eller vänster inloppsrör, beroende på vart varmvattnet kommer in. Anslutningen till handdukstorken sker alltid underifrån. Elpatronen får ALDRIG sättas på utan vatten då den bränner ut sig. Med elpatronen följer en sladd utan kontakt.
Elpatron och slutet centralvärme systemet får ALDRIG köras samtidigt.
Lufta handdukstorken med jämna mellanrum för att den ska nå sin fulla kapacitet.

Om du planerar att installera i ett våtrum bör du kontakta en rörmokare/elektriker för information om dom olika badrumszoner du får ha en elinstallation.

Observera att:

*Ingen av elpatron levereras med stickpropp
*Alla elpatroner ska installeras av en kvalificerad behörig elektriker
*Alla handdukstorkar ska alltid vara fyllda med vatten
*Alla elpatroner ska vara helt täckta med vatten

.


10


Kombination, Elektrisk och Vattenburen (Slutet Värmesystem) med 2x T-Rör – Rör från vägg

Funktion: Vattenburen (Slutet Värmesystem) och Elektrisk (med elpatron) 
Rörens position: Rören kommer från väggen 
Tillbehör: Ett par vinklade ventiler, elpatron, 2x t-rör och en stopp plugg

Installations guide: Vi rekommenderar att installation av Elpatron sker av en behörig elektriker. För den här anslutningen behöver du en elpatron (standard, reglerbar eller digitalt reglerbar), ett par vinklade ventiler (termostatventil eller standard), 2x t-rör och 1x stopp plugg.

Huvudenheten (ventilen) skall antingen anslutas till höger eller vänster inloppsrör, beroende på vart varmvattnet kommer in. Skruva dit stopp pluggen på T-rör där elpatronen inte sitter. Anslutningen till handdukstorken sker alltid underifrån. Elpatronen får ALDRIG sättas på utan vatten då den bränner ut sig. Med elpatronen följer en sladd utan kontakt. Elpatron och slutet centralvärme systemet får ALDRIG köras samtidigt.
Lufta handdukstorken med jämna mellanrum för att den ska nå sin fulla kapacitet.

Om du planerar att installera i ett våtrum bör du kontakta en rörmokare/elektriker för information om dom olika badrumszoner du får ha en elinstallation.

Observera att:

*Ingen av elpatron levereras med stickpropp
*Alla elpatroner ska installeras av en kvalificerad behörig elektriker
*Alla handdukstorkar ska alltid vara fyllda med vatten
*Alla elpatroner ska vara helt täckta med vatten