Menu

Kombination, Elektrisk och Vattenburen (Slutet Värmesystem) Handdukstork Anslutningar  • 4

Kombination, Elektrisk och Vattenburen (Slutet Värmesystem) med 1x T-Rör – Rör från golv

Funktion: Vattenburen (Slutet Värmesystem) och Elektrisk (med elpatron)
Rörens position: Rören kommer från golvet
Tillbehör: En vinklad ventil, en rak ventil (termostatventiler eller standard), elpatron och 1x t-rör

Installations guide: Vi rekommenderar att installation av Elpatron sker av en behörig elektriker. För den här anslutningen behöver du en elpatron (standard, reglerbar eller digitalt reglerbar), en vinklad ventil, en rak ventil (termostatventil eller standard) och 1x t-rör.

Huvudenheten (ventilen) skall antingen anslutas till höger eller vänster inloppsrör, beroende på vart varmvattnet kommer in. Anslutningen till handdukstorken sker alltid underifrån. Elpatronen får ALDRIG sättas på utan vatten då den bränner ut sig. Med elpatronen följer en sladd utan kontakt. Elpatron och centralt slutet värmesystem får ALDRIG köras samtidigt. Lufta handdukstorken med jämna mellanrum för att den ska nå sin fulla kapacitet.

Om du planerar att installera i ett våtrum bör du kontakta en rörmokare/elektriker för information om dom olika badrumszoner du får ha en elinstallation.

Observera att:
 

*Ingen av elpatron levereras med stickpropp
*Alla elpatroner ska installeras av en kvalificerad behörig elektriker
*Alla handdukstorkar ska alltid vara fyllda med vatten
*Alla elpatroner ska vara helt täckta med vatten  • 9

Kombination, Elektrisk och Vattenburen (Slutet Värmesystem) med 2x T-Rör – Rör från golv

Funktion: Vattenburen (Slutet Värmesystem) och Elektrisk (med elpatron)
Rörens position: Rören kommer från golvet 
Tillbehör: Ett par vinklade ventiler (termostatventiler eller standard), elpatron, 2x t-rör och 1x stopp plugg

Installations guide: Vi rekommenderar att installation av elpatron sker av en behörig elektriker. För den här anslutningen behöver du en Elpatron (standard, reglerbar eller digitalt reglerbar), ett par vinklade ventiler (termostatventil eller standard), 2x T-rör och 1x Stopp plugg. 

Huvudenheten (ventilen) skall antingen anslutas till höger eller vänster inloppsrör, beroende på vart varmvattnet kommer in. Skruva dit stopp pluggen på T-rör där elpatronen inte sitter. Anslutningen till handdukstorken sker alltid underifrån. Elpatronen får ALDRIG sättas på utan vatten då den bränner ut sig. Med elpatronen följer en sladd utan kontakt. Elpatron och centralt slutet värmesystemet får ALDRIG köras samtidigt. Lufta handdukstorken med jämna mellanrum för att den ska nå sin fulla kapacitet.

Observera att:
 

*Ingen av elpatron levereras med stickpropp
*Alla elpatroner ska installeras av en kvalificerad behörig elektriker
*Alla handdukstorkar ska alltid vara fyllda med vatten
*Alla elpatroner ska vara helt täckta med vatten  • 6 8

Kombination, Elektrisk och Vattenburen (Slutet Värmesystem) med 1x T-Rör – Rör från vägg

Funktion: Vattenburen (Slutet Värmesystem) och Elektrisk (med elpatron)
Rörens position: Rören kommer från väggen 
Tillbehör: Ett par vinklade ventiler, elpatron, 1x t-rör

Installations guide: Vi rekommenderar att installation av Elpatron sker av en behörig elektriker. För den här anslutningen behöver du en elpatron (standard, reglerbar eller digitalt reglerbar), ett par vinklade ventiler (termostatventil eller standard) och 1x t-rör.

Huvudenheten (ventilen) skall antingen anslutas till höger eller vänster inloppsrör, beroende på vart varmvattnet kommer in. Anslutningen till handdukstorken sker alltid underifrån. Elpatronen får ALDRIG sättas på utan vatten då den bränner ut sig. Med elpatronen följer en sladd utan kontakt. Elpatron och slutet centralvärme systemet får ALDRIG köras samtidigt. Lufta handdukstorken med jämna mellanrum för att den ska nå sin fulla kapacitet.

Observera att:

*Ingen av elpatron levereras med stickpropp
*Alla elpatroner ska installeras av en kvalificerad behörig elektriker
*Alla handdukstorkar ska alltid vara fyllda med vatten
*Alla elpatroner ska vara helt täckta med vatten  • 10

Kombination, Elektrisk och Vattenburen (Slutet Värmesystem) med 2x T-Rör – Rör från vägg

Funktion: Vattenburen (Slutet Värmesystem) och Elektrisk (med elpatron)
Rörens position: Rören kommer från väggen 
Tillbehör: Ett par vinklade ventiler, elpatron, 2x t-rör och en stopp plugg

Installations guide: Vi rekommenderar att installation av Elpatron sker av en behörig elektriker. För den här anslutningen behöver du en elpatron (standard, reglerbar eller digitalt reglerbar), ett par vinklade ventiler (termostatventil eller standard) och 1x t-rör.

Huvudenheten (ventilen) skall antingen anslutas till höger eller vänster inloppsrör, beroende på vart varmvattnet kommer in. Anslutningen till handdukstorken sker alltid underifrån. Elpatronen får ALDRIG sättas på utan vatten då den bränner ut sig. Med elpatronen följer en sladd utan kontakt. Elpatron och slutet centralvärme systemet får ALDRIG köras samtidigt. Lufta handdukstorken med jämna mellanrum för att den ska nå sin fulla kapacitet.

Observera att:
 

*Ingen av elpatron levereras med stickpropp
*Alla elpatroner ska installeras av en kvalificerad behörig elektriker
*Alla handdukstorkar ska alltid vara fyllda med vatten
*Alla elpatroner ska vara helt täckta med vatten